Onrowupdating olay

<p>Bu yazımızda Ajax Kontrollerinden 'AutoComplateExtender' bileşeninin kullanımını bir örnek üzerinden anlamaya çalışacağız. <br />Senaryomuz textbox içerisine yazdığımız karakterlerin web servis üzerinde oluşturduğumuz char dizisi içerisinden rasgele olarak seçilenleri ile tamamlanmasını sağlamak. Liste 1.8: lnkLogout linkbutton kontrol Click olay. 14 Proje 1. Uygulamann tasarmda tek bir arayz kullanabilmek iin Ajax Master Page ekleyin ve ismini her-kesburada.master olarak belirleyin ve Liste 1.9da belirtilen tasarm yapn. <%@ Master Language=C# AutoEventWireup=true Web hakkında irtengunica tarafından yazılan gönderiler. Hergangi bir yerel veya uzak kaynaktan veri gönderme ve bir kaynaktan veri almada birden fazla yöntem sağlar. Diğer 4 konuda GridView kullanımının ayrıntılarını görmüştük. (konu1, konu2, konu3, konu4) Şimdi son olarak GridView içine diğer nesneleri yerleştirip veri tabanı ile ilişkilendirelim.Bu anlatılanlar Wizardlar kullanılarak yapılabilsede kullandıpımız veritabanı MySQL olduğu için mecbur yazmak en sağlamı ve en etkili yolu.

Sermin'in Bilgi Paylaşımı..